Spółkę założyła grupa młodych duchem a zarazem doświadczonych przedsiębiorców o zbieżnych myślowo koncepcjach, pasjach i hobby. Jej powstanie zrodziło się na bazie wieloletnich doświadczeń z branż elektroniki, informatyki, wellness, handlu i usługowych. Zakres zdobytych doświadczeń zawodowo-życiowych sięga blisko dwudziestu lat. Tematyka poszczególnych firm skłoniła założycieli do stworzenia nowego innowacyjnego projektu. Po bardzo wielu wspólnych spotkaniach, dyskusjach, konferencjach, badaniach rynku i wielomiesięcznych negocjacjach powstała istniejąca już dziś spółka.

Jej nazwa to składowa trzech „haseł” o znaczeniu osobistym i biznesowym, będąca jednocześnie wypadkową życiowych priorytetów.

Cele i wizje stawiane do realizacji stopniowo zostają przekuwane w czyny.

Virtual Travel Systems Spółka Akcyjna, jej rozwiązania i produkty to nie tylko innowacja na rynku światowym, ale przede wszystkim milowy krok w przyszłość.

Nasz produkt jest dostępny dla każdego, komu zależy na utrzymaniu właściwej kultury zdrowotnej a promowana przez nas forma rekreacji sprawia wiele przyjemności.

Dane podmiotu:

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 27 maja 2014r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy – KRS 0000510663
Kapitał zakładowy 602.151,00 PLN opłacony w całości
NIP: PL8442353159
Regon: 200858277