Nasz projekt powstał dzięki pasjom osób, które od młodzieńczych lat z zamiłowaniem je rozwijają. To, co jeszcze kilka lat wstecz było niemożliwe,  dziś stało się rzeczywistością. Młodzieńcze marzenia o podróżach w nieznane zostały wdrożone w bardzo realne przedsięwzięcia. Juliusz Verne czy Stanisław Lem w swoich książkach o przyszłości nie zakładali, że im samym uda się spełnić literackie fantazje.
Twórcy naszych rozwiązań urzeczywistnili swoje marzenia, dając możliwość podróży w wirtualnie „realny” świat. I tak oto od marzeń przeszli do czynów. Stworzyli koncepcję, która przy odpowiednim zastosowaniu może służyć do zabawy, rekreacji, nauki a nawet więcej – potrafi skutecznie wpływać na poprawę stanu zdrowia.
W początkowej fazie twórcy programu chcieli zasadniczo ułatwić i usprawnić sposób  korzystania z wybranych urządzeń, skupiając w jednym mechanizmie szereg przydatnych funkcji. Wraz z projektowaniem różnorakich rozwiązań wizja praktyczności poszerzyła się o aspekty niosące pomoc  w usprawnianiu stanu zdrowia.
Dbałość o odpowiednią kulturę prozdrowotną to myśl, która pomysłodawcom przyświeca od samego początku. Ich pasje to jednocześnie inspiracje do realizacji marzeń.
Zarówno dzisiaj,  jak i w – już nieodległej – przyszłości będziecie mogli Państwo cieszyć się wspólnie z nami realizacją tych fascynujących i szczytnych przedsięwzięć.