MISJA – Cykliczne wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć służących szerokiej grupie społecznej, zainteresowanej poprawą zdrowa i poszerzaniem wiedzy o świecie.

Wyjątkowość projektu została oparta na zastosowaniu nowoczesnych technologii.

W miarę realizacji poszczególnych etapów koncepcji użytkownicy otrzymają coraz doskonalsze produkty i usługi.

Odbiorcy, korzystający z naszych rozwiązań będą bezpośrednio wpływali na poprawę ochrony środowiska.

Edukacja praktyczna ukierunkowywana jest na poprawę bezpieczeństwa uczestnika projektu.