REHABILITACJA MEDYCZNA – to (wg źródeł) kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ma ona na celu przywrócenie pełnej i maksymalnej sprawności oraz zdolności do pracy, jak również możliwości powrotu do czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia i współdecyduje o jego ostatecznej efektywności. Aby terapia była najbardziej efektywna, powinna być wdrożona jak najwcześniej po przebytym incydencie.
Tkanka nerwowa jest plastyczna. Posiada zatem zdolność do częściowej regeneracji. Jednakże, aby mogło dojść do wytwarzania się nowych połączeń nerwowych, układ musi być stale pobudzany poprzez odpowiednio prowadzoną rehabilitację. Innowacyjne rozwiązania sprzętowe oraz wykwalifikowani trenerzy są gwarancją odpowiedniego przygotowania do korzystania z profesjonalnej formy treningu.
Korzystając z naszej koncepcji osoby rehabilitowane mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa – począwszy od wyczynowych sportowców, na amatorach skończywszy. Zarówno dzieci, jak i osoby starsze czy też z niewielkim doświadczeniem ruchowym są również  właściwymi odbiorcami naszego produktu.
Rehabilitacja połączona z wykorzystywaniem udostępnionych przez nas urządzeń ukierunkowana jest na efektywne osiąganie nakreślonych celów. Dysponując wiedzą i nowoczesnymi rozwiązaniami jesteśmy w stanie pomóc wszystkim tym, którzy tego oczekują.
W oparciu o nasz profesjonalizm i odpowiednio wypracowane metody treningowe użytkownik jest w stanie poprawić wynik sportowy czy też zwiększyć swoją wydolność. Ukształtować sylwetkę, jak również zmniejszyć masę ciała lub najzwyczajniej poprawić jakość i komfort wykonywania codziennych czynności.