PODRÓŻ – travel – tour – voyage – eine Reise.

Pomimo innej pisowni i odmiennego brzmienia, każde z tych słów znaczy to samo.

Od zarania dziejów ludzie przemieszczali się zdobywając naszą planetę, lecz trudno byłoby nazwać to turystyką. Człowiek szukał dogodniejszego klimatu, łatwego sposobu na pozyskiwanie pożywienia, czy chociażby przyjaznego ukształtowania terenu, by zagospodarować niezamieszkałą jaskinię. W miarę rozwoju cywilizacyjnego wykształciła się w pewnym sensie faza poznawania „nowego”, jednak niewiele miało to wspólnego z podróżą. Temu przemieszczaniu się towarzyszył głównie motyw   grabieżczo-rabunkowy oraz chęć zawładnięcia nowych terytoriów, ludzi i dóbr tam zastanych. Pewną formę turystyki rozwinął handel, który oprócz wymiany towarów niósł zarazem  informację o nieznanych krainach, ludności w nich żyjącej, jej  obyczajach i kulturze. Nawet zupełnie nie tak odległe, bo sięgające początku XV-go wieku, wyprawy morskie miały charakter bardziej zdobywczy niż poznawczy. Dopiero rozwój nauki i próby podejmowania badań przerodziły się w ciekawość odkrywania lądów, ludzi oraz zjawisk fauny i flory, jako odmienności godnej udokumentowania.

Ludzkość podążyła ewolucyjną drogą ku podróżom i teraźniejszej turystyce.

Dziś, gdy świat się „skurczył” turystyka stała się masowym biznesem i – jak każde przedsięwzięcie – wymaga posiadania niemałych środków finansowych na jego urzeczywistnienie.

Nasz produkt to bezpieczeństwo. Realizacja marzeń, które miałeś w dzieciństwie, ale także  tych z wczorajszego snu. Obdarz nas zaufaniem, a otrzymasz  zaległą nagrodę z przeszłości. Gdy ją skosztujesz i polubisz, wrócisz do niej nie raz. Mamy nadzieję, że zaprzyjaźnisz się z naszym produktem na zawsze. Jeśli nas już dostatecznie poznasz i obdarzysz zaufaniem,  z pewnością pozwolisz nam zaznajomić się ze swoją rodziną. Bo tworząc ten projekt chcieliśmy zapewnić szczęście i uśmiech na twarzach wszystkich jej członków. Chcemy przekazać tak wiele,  oczekując jedynie Twojej satysfakcji i zadowolenia.

Podróże z nami to teraźniejszość, a nie przyszłość!